Примери № 28, 29, 30

Това са примерите от страници 194, 195, 196 и 197 на книгата:

Ритмически модели #1 – 13

Ритмически модели #14 – 27